ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดชลบุรี ที่ 4/2539 เรื่อง การจดทะเบียน (สหภาพแรงงานพนักงานขายสินค้าห้างสรรพสินค้า)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียน ประจำจังหวัดชลบุรี ที่ 4/2539 เรื่อง การจดทะเบียน (สหภาพแรงงานพนักงานขายสินค้าห้างสรรพสินค้า). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/247539.
View online Resources