ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5773 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจุลชีววิทยาของอาหารและอาหารสัตว์ - วิธีทั่วไปสำหรับนับจำนวนโคลิฟอร์ม - เทคนิควิธีการนับจำนวนโคโลนี

dc.date.accessioned2020-09-02T09:25:10Z
dc.date.available2020-09-02T09:25:10Z
dc.date.issued2020-08-18TH
dc.format.extent22TH
dc.identifier630818_22_188งพิเศษ.pdfTH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/567204
dc.titleประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5773 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจุลชีววิทยาของอาหารและอาหารสัตว์ - วิธีทั่วไปสำหรับนับจำนวนโคลิฟอร์ม - เทคนิควิธีการนับจำนวนโคโลนีTH
dc.typeText
mods.genreประกาศ ระเบียบ คำสั่งTH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.date.issuedBE2563-08-18
nalt.publicationNo188งพิเศษTH
nalt.publicationVol137TH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
630818_22_188งพิเศษ.pdf
ขนาด:
129.14 KB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format