ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง การจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด (บ้านร่มไม้ริมหาดชะอำ)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 จังหวัดเพชรบุรี เรื่อง การจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด (บ้านร่มไม้ริมหาดชะอำ). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/239006.
View online Resources