ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่นักกีฬา เจ้าหน้าที่และผู้ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้อง ที่เดินทางเข้ามาร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่นักกีฬา เจ้าหน้าที่และผู้ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้อง ที่เดินทางเข้ามาร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/269852.
View online Resources