ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจะกง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขหรือแมว พ.ศ. 2560

ข้อมูลอ้างอิง
(2018). ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจะกง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขหรือแมว พ.ศ. 2560. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/540698.
View online Resources