ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ [1. นายสุรพงษ์ อินทรถาวร 2. พลตำรวจตรี อรุณ อมรวิริยะกุล]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ [1. นายสุรพงษ์ อินทรถาวร 2. พลตำรวจตรี อรุณ อมรวิริยะกุล]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/570000.
View online Resources