พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1118 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (จ.นครสวรรค์)-อ.ชุมแสง-อำเภอบางมูลนาก-อำเภอตะพานหิน จ.พิจิตร ตอนแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (จ.นครสวรรค์)-อ.ชุมแสง พ.ศ.2527

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1984). พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1118 สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (จ.นครสวรรค์)-อ.ชุมแสง-อำเภอบางมูลนาก-อำเภอตะพานหิน จ.พิจิตร ตอนแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (จ.นครสวรรค์)-อ.ชุมแสง พ.ศ.2527. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/30550.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล