ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ให้ดำรงตำแหน่ง)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ให้ดำรงตำแหน่ง). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/257541.
View online Resources