ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการผลิตและการพัฒนาครู [จำนวน 26 ราย 1 นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา ฯลฯ]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2021). ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการผลิตและการพัฒนาครู [จำนวน 26 ราย 1 นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา ฯลฯ]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/574305.
View online Resources