ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาพนักงานย้อมสีสิ่งทอ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2015). ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาพนักงานย้อมสีสิ่งทอ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/422672.
View online Resources