พระราชกฤษฎีกากำหนดป่ายางเกาะปริง ในท้องที่ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2495

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1953). พระราชกฤษฎีกากำหนดป่ายางเกาะปริง ในท้องที่ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2495. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/27334.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล