คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2182/2551 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2008). คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2182/2551 เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/114381.
View online Resources