ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดอุดรธานี ฉบับที่ 78 (พ.ศ. 2538) เรื่อง ยกเลิกเส้นทางสำหรับการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก (จังหวัดอุดรธานี สายที่ 42023 บ้านสามพร้าว - บ้านเลื่อม)

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1995). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดอุดรธานี ฉบับที่ 78 (พ.ศ. 2538) เรื่อง ยกเลิกเส้นทางสำหรับการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก (จังหวัดอุดรธานี สายที่ 42023 บ้านสามพร้าว - บ้านเลื่อม). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/92225.
View online Resources