กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 344 ร. เรื่อง การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูภายหลังการเกษียณอายุราชการ [ของ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2022). กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามที่ 344 ร. เรื่อง การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูภายหลังการเกษียณอายุราชการ [ของ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/592382.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล