รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เรื่อง "คณะกรรมการยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาเมืองพัทยา และท้องถิ่นโดยรอบ"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2016). รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เรื่อง "คณะกรรมการยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาเมืองพัทยา และท้องถิ่นโดยรอบ". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/489048.
View online Resources