พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลถ้ำสิงขร ตำบลย่านยาว ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม ตำบลบางเดือน ตำบลบางมะเดื่อ ตำบลกรูด และตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2536

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1993). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลถ้ำสิงขร ตำบลย่านยาว ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม ตำบลบางเดือน ตำบลบางมะเดื่อ ตำบลกรูด และตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2536. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/32228.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล