ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฉบับที่ 40 (พ.ศ. 2542) เรื่อง ปรับปรุงเส้นทางและรายละเอียดเส้นทางสำหรับการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก จังหวัดนครศรีธรรมราช สายที่ 84017 หัวไทร - ควนชลิต เป็น หัวไทร -ควนชะลิก

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ฉบับที่ 40 (พ.ศ. 2542) เรื่อง ปรับปรุงเส้นทางและรายละเอียดเส้นทางสำหรับการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก จังหวัดนครศรีธรรมราช สายที่ 84017 หัวไทร - ควนชลิต เป็น หัวไทร -ควนชะลิก. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/237428.
View online Resources