ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 3 [จำนวน 33 ราย 1. นายกิตติพงศ์ พิทักษ์สกุลถาวร ฯลฯ]

ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 3 [จำนวน 33 ราย 1. นายกิตติพงศ์ พิทักษ์สกุลถาวร ฯลฯ]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/601927.
View online Resources