ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/131130.
View online Resources