ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๓๑๗ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พาราฟินอ่อนสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร าชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พาราฟินอ่อนสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4317 (พ.ศ. 2554) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพาราฟินอ่อนสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

dc.date.accessioned2012-04-14T04:19:36Z
dc.date.available2012-04-14T04:19:36Z
dc.date.issued2011-06-07TH
dc.format.extent9TH
dc.identifierSOP-DIP_P_1447818_0001.pdfTH
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14156/171757
dc.titleประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๔๓๑๗ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พาราฟินอ่อนสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร าชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พาราฟินอ่อนสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4317 (พ.ศ. 2554) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพาราฟินอ่อนสำหรับอุตสาหกรรมอาหารTH
dc.typeText
mods.genreประกาศ ระเบียบ คำสั่งTH
mods.physicalLocationหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
nalt.date.issuedBE2554-06-07
nalt.libBibNumber000199856TH
nalt.publicationNo63ง พิเศษTH
nalt.publicationVol128TH
แฟ้มข้อมูล
บันเดิลข้อมูลต้นฉบับ
แสดง 1 - 1 จากทั้งหมด 1
ภาพตัวอย่าง
ชื่อ:
SOP-DIP_P_1447818_0001.pdf
ขนาด:
143.08 KB
รูปแบบ:
Adobe Portable Document Format