ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินนครราชสีมา ในท้องที่อำเภอจักราช อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอโชคชัย และอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ.2541

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเขตบริเวณใกล้เคียงสนามบินนครราชสีมา ในท้องที่อำเภอจักราช อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอโชคชัย และอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เป็นเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ.2541. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/263366.
View online Resources