พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคารพุทธศักราช 2479 ในเขตเทศบาลเมืองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา พ.ศ. 2504

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1961). พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคารพุทธศักราช 2479 ในเขตเทศบาลเมืองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา พ.ศ. 2504. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/28043.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล