ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1847 (พ.ศ. 2550) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 3 สายที่ 174 สวรรคโลก - เถิน โดยยกเลิกรายละเอียดเส้นทางแยกช่วงสวรรคโลก - บ้านวังหว้าและช่วงทุ่งเสลี่ยม - บ้านแม่มอกหัวน้ำ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2008). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 1847 (พ.ศ. 2550) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 3 สายที่ 174 สวรรคโลก - เถิน โดยยกเลิกรายละเอียดเส้นทางแยกช่วงสวรรคโลก - บ้านวังหว้าและช่วงทุ่งเสลี่ยม - บ้านแม่มอกหัวน้ำ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/86874.
View online Resources