คำสั่งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ที่ 3/2541 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1998). คำสั่งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ที่ 3/2541 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/254242.
View online Resources