โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายตำบลทุ่งยางเมือง ตำบลหนองจิก ตำบลสามพวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2011). โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายตำบลทุ่งยางเมือง ตำบลหนองจิก ตำบลสามพวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/48328.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล