บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม พุทธศักราช 2553 ณ ตึกรัฐสภา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2010). บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม พุทธศักราช 2553 ณ ตึกรัฐสภา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/176518.
View online Resources