ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 17

ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ครั้งที่ 17. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/129345.
View online Resources