ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนกลาง ที่ 9/2559 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน [สหภาพแรงงานเพื่อแรงงานเซเรนไทย]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2017). ประกาศนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนกลาง ที่ 9/2559 เรื่อง การจดทะเบียนสหภาพแรงงาน [สหภาพแรงงานเพื่อแรงงานเซเรนไทย]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/532750.
View online Resources