ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วยเปลี่ยนแปลงแก้ไขการห้ามรถยนต์บรรทุก 4 ล้อ และ 6 ล้อ เดินในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2532

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1990). ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทั่วราชอาณาจักร ว่าด้วยเปลี่ยนแปลงแก้ไขการห้ามรถยนต์บรรทุก 4 ล้อ และ 6 ล้อ เดินในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2532. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/118256.
View online Resources