เทศบัญญัติเทศบาลตำบลถนนใหญ่ เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองลพบุรี พ.ศ. 2564

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2021). เทศบัญญัติเทศบาลตำบลถนนใหญ่ เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองลพบุรี พ.ศ. 2564. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/587783.
View online Resources