ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 14/2540 เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า "สมาคมผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล (คนพิการ) นครปฐม"

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1997). ประกาศสำนักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า ที่ 14/2540 เรื่อง อนุญาตให้จัดตั้งสมาคมการค้า "สมาคมผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล (คนพิการ) นครปฐม". Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/253055.
View online Resources