สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิบสองคนได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์ต่อศาลรัฐธรรมนูญ คัดค้านว่ามติของพรรคประชากรไทยมีลักษณะตามาตรา 47 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1999). สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิบสองคนได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์ต่อศาลรัฐธรรมนูญ คัดค้านว่ามติของพรรคประชากรไทยมีลักษณะตามาตรา 47 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/40321.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล