รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ข้อมูลอ้างอิง
(2012). รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/410470.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล