กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 106/ร. เรื่อง การบริหารจัดการปัญหาจราจรติดขัด ของอำเภอศรีราชา [ของ นางสาวกฤษฎิ์ ชีวะธรรมานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล]

ข้อมูลอ้างอิง
กระทู้ถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ 106/ร. เรื่อง การบริหารจัดการปัญหาจราจรติดขัด ของอำเภอศรีราชา [ของ นางสาวกฤษฎิ์ ชีวะธรรมานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/2001832.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล