ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดพิจิตร ฉบับที่ 31 (พ.ศ. 2565) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 จังหวัดพิจิตร สายที่ 2196 พิจิตร - บางมูลนาก และให้ยกเลิกรายละเอียดเส้นทางแยกช่วงพิจิตร - สถานีรถไฟหัวดงพร้อมทั้งแก้ไขชื่อสถานที่ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดพิจิตร ฉบับที่ 31 (พ.ศ. 2565) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 จังหวัดพิจิตร สายที่ 2196 พิจิตร - บางมูลนาก และให้ยกเลิกรายละเอียดเส้นทางแยกช่วงพิจิตร - สถานีรถไฟหัวดงพร้อมทั้งแก้ไขชื่อสถานที่ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/599041.
View online Resources