เอกสารประกอบการพิจารณาญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับโครงสร้างราคาพลังงานและกองทุนน้ำมัน

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
อานันท์ เกียรติสารพิภพ, วรพงษ์ แพรม่วง, พิมพ์ธัญญา ฆ้องเสนาะ, ภูมิพิชญ์ ยาสิทธิ์ (2020). เอกสารประกอบการพิจารณาญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับโครงสร้างราคาพลังงานและกองทุนน้ำมัน. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/564758.
View online Resources