ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/118894.
View online Resources