ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 2008 (พ.ศ. 2554) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 เส้นทาง

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2011). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง ฉบับที่ 2008 (พ.ศ. 2554) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 เส้นทาง. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/166703.
View online Resources