ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดอัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ครั้งที่ 2) ให้กับธนาคารออมสิน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2015). ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดอัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ครั้งที่ 2) ให้กับธนาคารออมสิน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/418642.
View online Resources