ประกาศนายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง [สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงใหม่ 2015]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2018). ประกาศนายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง จดทะเบียนจัดตั้ง [สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงใหม่ 2015]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/525663.
View online Resources