ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดตราด ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2560) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางและรายละเอียดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 จังหวัดตราด สายที่ 6157 ตราด - กิ่งอำเภอบ่อไร่ (ก) เป็น ตราด - เขาสมิง -บ่อไร่ และให้มี

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2018). ประกาศคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดตราด ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2560) เรื่อง กำหนด (ปรับปรุง) เส้นทางและรายละเอียดเส้นทางสำหรับการขนส่งประจำทางด้วยรถโดยสาร หมวด 4 จังหวัดตราด สายที่ 6157 ตราด - กิ่งอำเภอบ่อไร่ (ก) เป็น ตราด - เขาสมิง -บ่อไร่ และให้มี. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/528956.
View online Resources