ประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่อง การสำรวจเพื่อสร้างระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติสำหรับโรงไฟฟ้าสงขลา

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2005). ประกาศบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่อง การสำรวจเพื่อสร้างระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติสำหรับโรงไฟฟ้าสงขลา. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/202922.
View online Resources