ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6623 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบเตือนภัย - ระบบตรวจจับการบุกรุกและการโจรกรรม - เล่ม 2 (71) เครื่องตรวจจับการบุกรุก - เครื่องตรวจจับกระจกแตก (ทางเสียง)

ข้อมูลอ้างอิง
(2022). ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6623 (พ.ศ. 2565) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบเตือนภัย - ระบบตรวจจับการบุกรุกและการโจรกรรม - เล่ม 2 (71) เครื่องตรวจจับการบุกรุก - เครื่องตรวจจับกระจกแตก (ทางเสียง). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/600074.
View online Resources