ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดสมุทรปราการ ว่าด้วยยกเว้นการห้ามรถบรรทุก 4 ล้อ 6 ล้อ และ 10 ล้อขึ้นไป เดินในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ในช่วงเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนื่องจากมีการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2)

ข้อมูลอ้างอิง
(2020). ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดสมุทรปราการ ว่าด้วยยกเว้นการห้ามรถบรรทุก 4 ล้อ 6 ล้อ และ 10 ล้อขึ้นไป เดินในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ในช่วงเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนื่องจากมีการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2). Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/561896.
View online Resources