ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง รายงานสถานะหนี้สาธารณะ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 และรายการการกู้เงินและค้ำประกัน ระหว่างเดือนตุลาคม 2551 ถึงเดือนมีนาคม 2552

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง รายงานสถานะหนี้สาธารณะ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 และรายการการกู้เงินและค้ำประกัน ระหว่างเดือนตุลาคม 2551 ถึงเดือนมีนาคม 2552. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/126622.
View online Resources