คำสั่งนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนกลาง ที่ 6/2552 เรื่อง เลิกสหภาพแรงงาน [จำนวน 2 แห่ง]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2009). คำสั่งนายทะเบียนสำนักงานทะเบียนกลาง ที่ 6/2552 เรื่อง เลิกสหภาพแรงงาน [จำนวน 2 แห่ง]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/144283.
View online Resources