ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา [งวดที่ 6 ประจำปี 2557 จำนวน 104 วัด]

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2015). ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา [งวดที่ 6 ประจำปี 2557 จำนวน 104 วัด]. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/422358.
View online Resources