เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในท้องที่เขตเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ.2551

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2008). เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในท้องที่เขตเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ.2551. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/115288.
View online Resources