พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลคอนกาม และตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2536

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(1993). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลคอนกาม และตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2536. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/32164.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล