พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 122 สายทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ที่บ้านหนองตะโก พ.ศ. 2556

แฟ้มข้อมูล
ข้อมูลอ้างอิง
(2013). พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 122 สายทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ที่บ้านหนองตะโก พ.ศ. 2556. Retrieved from: https://hdl.handle.net/20.500.14156/353854.
View online Resources
กลุ่มข้อมูล